KYSTDIREKTORATET

Kystdirektoratet er statens kyst- og havneenhed i Danmark. Kystdirektoratet varetager bl.a. myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet, rådgivning af transportministeren, samt projektering, analyser, anlæg og drift indenfor kystbeskyttelses- og havneområdet. Se mere her.

VEJRET VIL HAVE SIN VILJE

Denne lille familiesaga er brugt til at fortælle om landets klimaforandring og er blevet brugt som optakt til en klimakonference.
Idé: Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet og Henrik Helms, dBA MEDIA
Foto: Henrik Vinther Krogh, Complot og Søren Borg, Hegnsgaard Media
Redigering: Henrik Helms, dBA MEDIA

MED HAVET SOM NABO

Opgaven var at få sat billeder på en arbejdsplads, som måske få nøjagtig kender: Nemlig kystdirektoratet. TIl alt held er det en arbejdsplads som rummer massevis af billeder - og hvor vi over en lang periode ventede på at vejret skulle te sig slemt, så vi kunne få de helt rigtige billeder i kassen, kombineret med det store arbejde der gøres for at sikre kystområderne mod stormene.
Idé: Ole Navntofte, Kystdirektoratet
Foto: Henrik Vinther Krogh, Complot
Redigering: Henrik Helms, dBA MEDIA
@import((standardrek))
dBA MEDIA Sofievej 6 DK-7400 Herning - T: 9716 1606 M: 4019 1606