ORDLØS INSTRUKTION

Øjet ser let sammenhænge, som ord gør indviklede. Instruktionsfilmen her er lavet i samarbejde med COMPLOT og viser det, som kan være svært at forklare når der skal sprøjtes marker i Mexico.
Idé: Cheminova
Foto: Henrik Krogh, Complot
Redigering, Henrik Helms, dBA MEDIA

Cheminova

Cheminova har som kemisk virksomhed stor betydning for landbruget og fødevare-forsyningen over hele verden. Det er især USA og Europa, der nyder godt af vores plantebeskyt-telsesmidler.
I Danmark har Cheminova betydning som en stor arbejdsplads med mange berøringsflader til samfundet og som en virksomhed, der kompetent identificerer, udvikler, producerer, registrerer og markedsfører finkemikalier. Se mere her.
dBA MEDIA Sofievej 6 DK-7400 Herning - T: 9716 1606 M: 4019 1606