LOADING

JOMFRUKLOSTRET

Odense adelige jomfrukloster

Den langstrakte hovedbygning er i to stokværk med kælder. Den er bygget over flere omgange. Kælderen og nederste stokværk er i følge en forlængst forsvundet indskriftstavle opført 1504-08 af biskop Jens Andersen Beldenak som bispebolig. De svære mure er opførte i røde munkesten lagt i munkeskifte. Man kan se spor efter oprindelige vinduer. Kælderen er, bortset fra ved gavlene, dækket af to rækker spidsbuede hvælvinger, der i midten hviler på korte murede piller. Ved reformationen overgik bispegården som alt andet kirkegods til kronen. Kong Frederik II lod i 1560 gården indrette til kongelig bolig. I den forbindelse bygges flere nye bygninger, herunder staldbygninger.
Allerede i 1575 opgav man bispegården som kongeslot. Kongen foretrak det gamle Skt. Hans Kloster, det nuværende Odense Slot, som var "langt bedre at holde hus på og bo i end Biskopsgården".
1579 overtog den velhavende Odense-borger Oluf Bager gården fra kronen. Efter ham var gården ejet af familen Akeleye og andre adelsslægter, men 1630 overtog Jørgen Brahe gården. Han lod bygge et nyt stokværk på bygningen, dog i små mursten, og med kamtakkede gavle. Over hovedindgangen sidder en ret forvitret sten med våbenskjolde for slægterne Brahe og Gyldenstierne. Jørgen Brahes søn og svigerdatter, Preben Brahe og Susanne Gøye, overlod gården til Anne Gøye, Susannes faster. Hun var en passioneret bogsamler og havde her et stort bibliotek på cirka 900 bøger og 100 håndskrifter. Denne samling testamenterer hun til Preben Brahe og Susanne Gøyes datter, Karen Brahe.
@import((standarddok))
dBA MEDIA Sofievej 6 DK-7400 Herning - T: 9716 1606 M: 4019 1606